PETROCHEMIE
Hoe kan Flamingo bedrijven in de petrochemie helpen?

In een productieomgeving zoals in een bedrijf waar chemische en petrochemische producten worden bewerkt en geproduceerd, biedt de inzet van de Flamingo app op verschillende fronten flinke voordelen. Wij hebben de voordelen voor u overzichtelijk op een rij gezet.

GRATIS DEMO PLANNEN?
Geheel vrijblijvend en wanneer het jou uitkomt

Efficiënter werken

Ieder (petro)chemisch bedrijf heeft een continue aanvoer van grondstof en afvoer van eindproduct. Vaak wordt bij het laden en lossen ervan gebruik gemaakt van specifieke slangen. Om te voorkomen dat een verkeerde slang tussen bijvoorbeeld tankwagen en opslagtank wordt ingezet, wordt vaak een extra controle gedaan door een tweede medewerker, het “vierogenprincipe”. De kans op fouten wordt zo sterk gereduceerd. Helaas gaat hiermee kostbare tijd verloren. Het laden en lossen moet wachten totdat de extra controle is afgerond en het papierwerk in orde is gemaakt. Maar op die extra controle hoeft helemaal niet gewacht te worden.

De Flamingo app kan die extra controle namelijk snel, binnen enkele tellen en ter plekke 100% betrouwbaar uitvoeren.

Veiligheid verbeteren

In de petrochemie zijn er veel productieprocessen met veiligheidsrisico’s. Veel chemische en petrochemische producten zijn schadelijk de gezondheid en het milieu. Daarbij is er ook nog eens brandgevaar of explosiegevaar. Als die producten via slangen getransporteerd worden, is het wel belangrijk dat 100% zeker is, dat die slang met eventuele koppelingen geschikt is voor de job. Daarbij moet zaken in acht genomen worden zoals chemische eigenschappen, werkdruk en temperatuur van het medium. Wanneer een verkeerde slang wordt gebruikt waardoor vele liters schadelijke stoffen wegstromen, dan kunnen de gevolgen voor mens en milieu fors zijn.

Flamingo voorkomt dit, door de extra check die de app voor u doet.

Controle verbeteren

Meteen ter plaatse weten wat de staat van uw assets is. Met behulp van dit inzicht heeft u een stuk minder zorgen en neemt u de controle. Belangrijke data voor u is bijvoorbeeld informatie over hoe lang een bepaalde slang al in gebruik is, waar deze in gebruik of opgeslagen is, wie de slang voor het laatst aangesloten heeft, wat ermee verpompt is, of de slang gereinigd is, wanneer het certificaat verloopt of wie de leverancier is. Hoe handig zou het zijn als u met een druk op de knop dit soort informatie tot uw beschikking heeft?

Met de Flamingo app verzamelt u deze informatie en slaat u die op in een centrale database. Een simpele scan van de slang met een tablet of smartphone, toont u direct alle beschikbare informatie over die slang.

Meer uptime

Stilstand, downtime, in de (petro)chemische industrie. Dat maakt het verschil tussen winst en verlies. Als u verantwoordelijk bent voor maintenance of production, dan wilt u ongeplande stilstand te alle tijden voorkomen. Als u slangen uw productieproces gebruikt, dan is het laatste dat u wilt dat deze  kapot gaan. Dat betekent stilstand en veel kosten. De slimme app Flamingo geeft u vergaande inzichten die u helpen om dit soort scenario’s te voorkomen. De app laat u bijvoorbeeld weten wanneer een slang, op basis van data uit het verleden, preventief vervangen moet worden. Maar ook of de slang recent nog is getest en gecertificeerd. Is de slang wel geschikt voor het medium wat er doorheen stroomt?

Flamingo checkt het voor u.