MEER INZICHT
Volledige gebruikshistorie van uw slangen inzien, als onderdeel van uw asset management

Flamingo is een app die inzicht geeft in de gebruikshistorie van uw slangen. Door uw slangen te voorzien van speciale NFC-chips, krijgt iedere slang een eigen ID. Door de NFC-chip met de Flamingo app op uw tablet of smartphone te scannen, verzamelt u de volledige gebruikshistorie van een slang.

Meer inzicht in uw slangen met de Flamingo app

Controle over uw assets

Voor asset managers, maintenance managers en anderen die verantwoordelijk zijn voor assets en maintenance, betekent Flamingo een stuk minder zorgen. De data die de app verzamelt over een slang, zoals data van ingebruikname, gebruiksduur en locatie maken het beheer van een stuk makkelijker.

Inzicht in levensduur

Iedere slang heeft een bepaalde levensduur. Door gebruiksdata van iedere slang te verzamelen krijgt u inzichten in de levensduur van slangen. Als u eenmaal weet dat een bepaalde slang bij 750x aankoppelen versleten is, dan weet u door Flamingo dat u na de 700e keer dat de slang is ingezet, deze slang moet gaan vervangen.

Zo voorkomt u dat u voor een verrassing komt te staan als een slang tijdens het proces kapot gaat, waardoor de werkzaamheden stil komen te liggen.

Inzicht in toepassingen

De Flamingo app geeft inzicht in welke slang voor welk deel van het productieproces geschikt is. De gebruiksdata van een slang geeft u ook inzicht binnen welke processen deze is toegepast.

In branches zoals de voedingsindustrie willen kwaliteitsmanagers kruisbesmetting voorkomen. De controle met Flamingo voorkomt dat een slang wordt toegepast waar eerder een ander product doorheen ging, of die niet gereinigd is, waardoor de kwaliteit van het product niet meer gegarandeerd kan worden.

Zo hoeft de productie niet stil gezet te worden en hoeft besmet product niet afgevoerd te worden.

Onder alle omstandigheden kunnen identificeren

Het ontbreken van juiste markeringen of beschadigde markeringen zoals etiketten, barcodes, of metalen tags, maken het identificeren van een slang erg moeilijk. Bij het ontbreken van daglicht wordt het nog een extra uitdaging. NFC-chips hebben dit probleem niet. Deze kunnen onder alle omstandigheden uitgelezen worden. Dat scheelt een hoop tijd die anders verloren zou gaan met het zoeken naar een markering.

Ontwikkeld in samenwerking met de branche

Flamingo is ontwikkeld door Imbema Asset Solutions BV in samenwerking met toonaangevende ondernemingen uit de op- en overslagbranche.

Nu we met de Flamingo app werken weten we van iedere slang exact waarvoor deze geschikt is, de leeftijd en hoe vaak deze in gebruik is geweest.


Zo werkt Flamingo

Meer weten over Flamingo?

Maak gebruik van het chatvenster, Whatsapp of het contactformulier hieronder.