OPSLAG EN OVERSLAG
Hoe kan Flamingo bedrijven in de op- en overslag helpen?

In bedrijven waar voor laad- en loswerkzaamheden slangen worden gebruikt, biedt de inzet van de Flamingo app op verschillende fronten flinke voordelen. Wij hebben de voordelen voor u overzichtelijk op een rij gezet. 

GRATIS DEMO PLANNEN?
Geheel vrijblijvend en wanneer het jou uitkomt

Efficiënter werken

Bij ondernemingen die de opslag en overslag verzorgen van gas, vloeistof of droge stof is het halen van laad- en lostijden het verschil tussen winst en verlies. Een menselijke fout kan er zomaar voor zorgen dat de lading in een tankwagen, trein of schip niet afgehandeld kan worden. Bij het laden en lossen worden vaak specifieke slangen in een line up gebruikt, ieder met een eigen toepassing. Om te voorkomen dat een verkeerde slang tussen bijvoorbeeld opslagtank en pomphuis wordt ingezet, doet een tweede medewerker een extra controle, het 4-ogenprincipe. De kans op menselijke fouten wordt zo gereduceerd, maar kostbare tijd gaat verloren. Totdat de extra controle is afgerond en het papierwerk in orde is gemaakt, moet het laden en lossen wachten. Dat hoeft helemaal niet meer.

De Flamingo app kan die extra controle namelijk snel, binnen enkele tellen en ter plekke 100% betrouwbaar uitvoeren.

Veiligheid verbeteren

In de op- en overslag zijn er altijd veiligheidsrisico’s. Zoals laad- en loswerkzaamheden waarbij onder hoge druk of extreme temperaturen gassen, vloeistoffen of droge stoffen worden verpompt. Stoffen die brandgevaarlijk of explosief zijn, of schadelijk voor mens en milieu. Wanneer daarbij slangen worden gebruikt, is het wel belangrijk dat 100% zeker is dat het gemaakte tracé van slangen, een line-up, ook geschikt is voor de stoffen die verpompt worden. Zijn de slangen geschikt om deze stof te verpompen? Zijn de slangen geschikt voor deze werkdruk en temperatuur? Als een verkeerde slang wordt ingezet, waardoor schadelijke stoffen ongecontroleerd wegstromen, dan kunnen de gevolgen voor mens en milieu flink zijn. Nog niet gesproken over de kosten door stilstand en het opruimen van de spillage.

De Flamingo app voorkomt dit, door simpelweg te controleren of de geselecteerde slang wel voldoet aan de eisen die voor de klus zijn gesteld.

Inzicht vergroten

Het is voor u belangrijk om te weten wat de staat is waarin uw assets verkeren. Zoals de slangen en koppelingen op uw terrein waarmee u al uw laad- en loswerkzaamheden uitvoert. Informatie waar u snel over wilt beschikken, bijvoorbeeld hoe lang een bepaalde slang al in gebruik is en wanneer deze preventief vervangen moet worden. Of die slang recent nog getest en gecertificeerd is en door wie. Wie de slang voor het laatst in gebruik heeft genomen of wie de leverancier van de slang is. Het is dan erg vervelend als u eerst door een stapel dossiers moet, om deze informatie te achterhalen. Hoe handig zou het zijn als u met een druk op de knop dit soort informatie meteen en ter plekke tot uw beschikking heeft?

Met de Flamingo app verzamelt u deze informatie en slaat u die op in een centrale database. Door de slang te scannen met uw smartphone of tablet, heeft u direct alle beschikbare informatie over die slang op uw scherm.

Meer uptime

Laad- en loswerkzaamheden die moeten wachten omdat een gebruikte slang defect blijkt te zijn. Als u verantwoordelijk bent voor maintenance of assets, wilt u ongeplande stilstand (downtime) te alle tijden voorkomen. Downtime kost tijd en geld en zorgt voor ontevreden klanten. Informatie over de staat en historie van uw assets, geeft u heldere inzichten. Op basis van historische data kunt u bijvoorbeeld de levensduur van uw slangen vaststellen. Informatie raadplegen over gebreken die geconstateerd zijn of inzicht krijgen in wanneer de slang getest en gecertificeerd is, of wanneer er een reparatie heeft plaatsgevonden. Preventief onderhoud plannen wordt met deze data een stuk eenvoudiger. Dat zorgt er weer voor dat u onnodige downtime flink reduceert.

De slimme app Flamingo van Imbema Asset Solutions helpt u deze inzichten te verkrijgen.