VEILIGER WERKEN
Incidenten voorkomen door het elimineren van menselijke fouten

Flamingo is een app die helpt uw processen veiliger te maken. Door slangen in uw bedrijf te voorzien van speciale NFC-chips, krijgt iedere slang zijn eigen unieke ID. Door de chip met de Flamingo app op uw tablet of smartphone te scannen, weet u exact en direct welke slang u voor u heeft. Daardoor kunt u nooit een verkeerde slang in gebruik nemen en voorkomt u gevaarlijke situaties.

De nachtmerrie van iedere SHE manager

Ernstig letsel, schade aan het milieu en een deuk in het imago van het bedrijf. Dat is de nachtmerrie van iedere SHE manager, safety manager, veiligheidskundige of ieder ander die verantwoordelijk is voor veiligheid en milieu. Toch kan het zomaar gebeuren als de identificatie van slangen binnen het bedrijf tekort komt.

Flamingo app voor verhogen kwaliteit in de voedingsindustrie en farmacie

Een verkeerde slang gebruiken kan flinke gevolgen hebben

Slangen en koppelingen worden van materialen gemaakt die bestand zijn tegen een bepaalde reeks chemicaliën. Een slang waarmee olie wordt verpompt, is niet zomaar bestand tegen een sterk bijtend zuur. Wordt die slang daar toch voor ingezet, dan is de kans groot dat de slang barst met een lekkage van gevaarlijke stoffen tot gevolg. Dat kan dan weer ernstige gevolgen hebben voor mens en milieu. Als u al niet een stevige kostenpost heeft aan de gespecialiseerde opruimwerkzaamheden. Nog niet gesproken over schade aan het imago van het bedrijf wanneer een incident in het nieuws komt.

Direct de juiste informatie op uw scherm

Bedrijven die slangen inzetten voor het verpompen van potentieel gevaarlijke stoffen, lopen een risico als een slang niet geïdentificeerd kan worden. Identificatie levert de gebruiker namelijk direct de juiste informatie op uw scherm:

  • Is deze slang geschikt om dit medium te verpompen?
  • Is deze slang getest en gecertificeerd?

Met een smartphone of tablet scant u de NFC-tag aan de slang. De Flamingo app vertelt u binnen enkele tellen of de gescande slang voldoet.

Onder alle omstandigheden kunnen identificeren

Door het ontbreken van juiste markeringen of beschadigde en daardoor onleesbare markeringen zoals etiketten, barcodes, of metalen tags, maken het identificeren van een slang erg moeilijk. Bij het ontbreken van daglicht wordt het nog een extra uitdaging. NFC-tags hebben dit probleem niet. Deze kunnen onder alle omstandigheden uitgelezen worden. Dat voorkomt menselijke fouten als de markering op de slang verkeerd of helemaal niet wordt gelezen.

Door de extra controle met de Flamingo app, hebben we geen incidenten meer met spillages.


Zo werkt Flamingo


Meer weten over Flamingo?

Maak gebruik van het chatvenster, Whatsapp of het contactformulier hieronder.